Լուսաձորի հիմնական դպրոցի լիցենզիայի, սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների, առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների և ընդունելության ժամկետների և փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ հստակ ժամանակացույց՝ հատկապես առաջին դասարանցիների: